Slik fungerer et vannkraftverk

Ved vannkraftproduksjon blir energien produsert ved at vannet strømmer gjennom en turbin. Vannmengden og fallhøyden bestemmer den potensielle energien i et vannfall, og er derfor også avgjørende for hvor mye elektrisitet som kan produseres.

Nyttige lenker

vasskrafta.no

Om vannkraftverk (Wikipedia)

NVE om vannkraft

NVE's vannkraftdatabase

EnergiNorge: Vannkraft - så mye mer enn strøm

Skjematisk fremstilling vannkraft