Lakshola kraftverk

Lakshola kraftverk i Sørfold kommune består av ett aggregat som ble satt i drift i 1999.

Aggregatet er utstyrt med Francis-turbin og har en total ytelse på 31 MW ved en midlere fallhøyde på 315 meter.

Vannmagasinene består av Faulvatn, Steinfjellvatn og Moskustjern. Faulvatn er hovedmagasinet, mens vannet føres i en 373 meter lang tunnel fra Moskustjern til Steinfjellvatn. Fra Steinfjellvatn til Faulvatn fraktes vannet videre i en 2 122 meter lang tunnel.

For å utnytte magasinet er det bygget en dam ved Faulavatnet. Når magasinet samlet er fullt inneholder det 26 mill m3 vann som tilsvarer 19 GWh elektrisk kraft. Midlere årsproduksjon er 113 GWh. Det totale nedslagsfeltet for Lakshola kraftverk er 77,1 km2.

Faulvatn er Laksholas hovedmagasin. Høyeste regulerte vannstand er 317,5 moh., mens laveste regulerte vannstand er 314,0 moh.

Les mer om Lakshola i NVE's vannkraftdatabase

 

Skisse vannmagasin Lakshola
Maskinsal Lakshola