Siso kraftverk

Siso kraftverk ligger ved Straumvannet i Sørfold kommune. Kraftverket består av to aggregater der det første ble satt i drift i 1968 og det andre i 1970.

Aggregatene er utstyrt med Peltonturbiner og har en total ytelse på 180 MW ved en midlere fallhøyde på 645 meter. Kraften som blir produsert går fra stasjonen i kabler opp til Salten trafo og videre ut på sentralnettet.

Vannmagasinene består av Sisovannet og Løytavannet med overføringstunnel mellom disse. For å utnytte magasinet er det bygget to dammer på Siso og en dam på Løyta. Når magasinet samlet er fullt inneholder det 606 mill m 3 vann som tilsvarer 940 GWh elektrisk kraft. Midlere årsproduksjon er 970 GWh.

Det er også sprengt tunnel i Norddalen som samler opp fire elver fra Blåmannsisen og tunnel på nordsiden av Løytadalen som fanger opp fem bekker nedstrøms dammen. På sydsiden i Løytadalen er det samlet opp vann i en liten tunnel som leder vann inn i tappetunnelen.

Les mer om Siso i NVE's vannkraftdatabase

Maskinsalen i Siso kraftverk
Skisse vannmagasin
Dam Løyta nedstrøms side
CRA
Sisovatn retning Rundvassbreen 2019-08-13